Władze statutowe


Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego

Władze statutowe Tabela
CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO ZOBACZ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO ZOBACZ
CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO ZOBACZ
CZŁONKOWIE SĄDU HONOROWEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO ZOBACZ
PRZEDSTAWICIELE Z TERENU WOJ. ŁÓDZKIEGO W SKŁADZIE WŁADZ KRAJOWYCH ZWIĄZKU OSP RP ZOBACZ
ZARZĄD WYKONAWCZY ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO ZOBACZ