Katalog handlowy


Szanowni Druhny i Druhowie

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki w Łodzi występuje do Państwa z katalogiem handlowym skierowaną do jednostek OSP i PSP.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki asortyment sprzętu pożarniczego,wyposażenia indywidualnego strażaka oraz umundurowania strażackiego. Lista towarów znajduje się w naszej ofercie handlowej.

Gwarantujemy Państwu towar w najwyższej jakości, spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa i użytkowania, posiadający wymagane zaświadczenia i certyfikaty wydane przez CNBOP.

Zgodnie z art. 7.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania.

Zapewniamy asortyment w cenach producenta. Możliwa jest negocjacja cen i uzyskanie rabatów, a także indywidualne ustalanie terminów płatności.

W uzasadnionych przypadkach (gabaryty lub waga sprzętu) możliwa jest bezpośrednia dostawa do jednostki OSP.

Zamówienia można składać w każdym z Punktów Sprzedaży w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach w formie pisemnej osobiście, faxem lub e-mailem. Druk zamówienia towarów bezdotacyjnych znajduje się na naszej stronie. Termin realizacji około 7 dni (w skrajnych przypadkach i przy asortymencie trudniej dostępnym bądź importowanym termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu).

Prosimy o zapoznanie się z nasza ofertą i ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!