Aktualności

Rozstrzygnięto eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego edycja 2024 🔥🎨🚒🔥
We wtorek 20 lutego w siedzibie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego Jury dokonało podsumowania eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Druhny i Druhowie⚽️🚒⚽️
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa łódzkiego, informuje, że w dniu 24 lutego 2024r. odbędzie się IX Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Łódzkiego o puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego.
Rozgrywki odbędą się na terenie hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Piłsudskiego 66 i hali sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Rzecznej 7.
Z każdego powiatu ma prawo startować jedna drużyna zgłoszona przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Zgłoszenia do udziału w Turnieju do dnia 12 lutego br.
Zapraszamy ⚽️🚒⚽️

Partnerami wydarzenia są:
Gmina Szczerców
OSP Szczerców
Oddział Gminny Związku OSP RP w Szczercowie

>>REGULAMIN<<

 

19 -20 stycznia br. w Hotelu Rozdroże w Nieborowie odbyło się Szkolenie  Komendantów Gminnych ZOSP RP i pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za sprawy ochrony p.poż. z terenu województwa łódzkiego. Szkolenie miało na celu między innymi  wsparcie OSP i pracowników gmin w temacie obowiązków prawnych i finansowych ciążących na OSP jako jednostkach posiadających osobowość prawną.