Aktualności

Druhny i Druhowie⚽️🚒⚽️
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa łódzkiego, Oddział Powiatowy Związku OSP RP pow. zduńskowolskiego informują, że w dniu 25 lutego 2023r. odbędzie się VIII Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Łódzkiego o puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego.
Rozgrywki odbędą się na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach i hali sportowej Szkoły Podstawowej im Juliana Tuwima w Izabelowie.
Z każdego powiatu ma prawo startować jedna drużyna zgłoszona przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Zgłoszenia do udziału w Turnieju do dnia 12 lutego br.
Zapraszamy ⚽️🚒⚽️
 
Konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych" 👩‍🚒🧑‍🚒🚒🏆
W minionym roku ponad 320 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa łódzkiego została objęte dotacjami.
Tak ogromny potencjał, mnogość działań i aktywności oraz pomysły na prace z młodzieżą powinny być pokazywane, dlatego zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami.
Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej, itp.).
W XIV edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2022 roku.
Regulaminowy termin przesłania zgłoszeń – do 28.02.2023 roku
DRUHNY I DRUHOWIE👩‍🚒👨‍🚒
Rozpoczęła się kampania 1,5% podatku dochodowego,
potrwa do 30.04.2023 r.
Od 1 stycznia 2023 r. na skutek nowelizacji związanej z wprowadzeniem pakietu zmian tzw. Polskiego Ładu wskazana wartość zostaje podwyższona do 1,5%. Wyższa wartość podatku przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego znajduje zastosowanie już do rozliczeń dokonywanych w 2023 r. za przychody uzyskane za cały 2022r.
Aby przekazać swój 1,5% wypełniając PIT wpisz nr KRS 0000 116 212, a w celu szczegółowym dokładne dane jednostki OSP bądź oddziału wraz z adresem i kodem pocztowym.
Wpisanie tych danych pozwoli uniknąć błędnych wpłat i późniejszych wyjaśnień.
Zachęcajcie swoje rodziny i przyjaciół.
PAMIĘTAJCIE O SWOJEJ JEDNOSTCE OSP, POMÓŻCIE IM POMAGAĆ🔥🚒

Druhny i Druhowie

Wyniki akcji "1% podatku dla ZOSP RP" za 2021 rok znajdują się poniżej.