Aktualności

Szanowni Druhny i Druhowie

zapraszamy do zaprenumerowania „STRAŻAKA" NA ROK 202
 
Miesięcznik "Strażak" to najstarsze, gdyż wydawane od 1882 roku czasopismo poświęcone wszystkiemu, co ma związek ze strażą pożarną. Obecnie wydawane jest przez Związek Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dla wszystkich strażaków i ratowników ochotników. Znajdziemy tam nie tylko doniesienia z tego, co dzieje się w konkretnej jednostce, ale także nowinki techniczne i inne.

Zarząd Główny ZOSP RP na swym posiedzeniu przyjął stanowisko ws. rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych skierowanego do Sejmu w dniu 9 listopada.

Jest to projekt niekonsultowany, różny od przedstawianych dotychczas, który z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej wprowadza rozwiązania, które ograniczają samodzielność ochotniczych straży pożarnych poddając je pod kontrolę Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestnicy muszą wiedzieć że:

·      Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

·      Aby wziąć udział w turnieju należy uprzednio zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej. Powinien to uczynić zarówno opiekun jak i uczestnik.

REJESTRACJA

·      Do internetowej platformy edukacyjnej zostanie zaimportowana baza OSP. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru OSP. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który musi się zarejestrować jako pierwszy.

·      Uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę rodzica na udział w Turnieju.

·      Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej platformie edukacyjnej. Uczestnik może wziąć udział w turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.