Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego.

CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1.  Jan Ryś  Prezes
2.  Tadeusz Cisowski  Wiceprezes 
3.  Tadeusz Karcz  Wiceprezes 
4.  Andrzej Weselski  Wiceprezes 
5. Wojciech Pokora Wiceprezes 
6.  Krzysztof Czułno  Sekretarz
7. Roman Figiel   Skarbnik
8.  Mirosław Belina  Członek Prezydium
9.  Henryk Czubaj  Członek Prezydium
10. Jarosław Jurowski   Członek Prezydium
11. Stanisław Krasoń   Członek Prezydium
12.  Jacek Chudy  Członek Prezydium
13.  Janusz Małyszka  Członek Prezydium

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1.  Jan Ryś  Prezes
2.  Tadeusz Cisowski  Wiceprezes 
3.  Tadeusz Karcz  Wiceprezes 
4.  Andrzej Weselski  Wiceprezes 
5. Wojciech Pokora  Wiceprezes 
6.  Krzysztof Czułno  Sekretarz
7. Roman Figiel  Skarbnik
8.  Mirosław Belina  Członek Prezydium
9.  Henryk Czubaj  Członek Prezydium
10. Jarosław Jurowski   Członek Prezydium
11. Stanisław Krasoń   Członek Prezydium
12. Jacek Chudy   Członek Prezydium
13.  Janusz Małyszka  Członek Prezydium
 14.  Paweł Bejda  Członek Zarządu
 15.  Jerzy Braszczyński  Członek Zarządu
 16.  Tadeusz Chmielewski  Członek Zarządu
 17.  Tadeusz Damaz  Członek Zarządu
 18. Krzysztof Durka  Członek Zarządu
 19.  Sławomir Emanuel  Członek Zarządu
 20.  Sławomir Janczak  Członek Zarządu
 21.  Wojciech Kałużny  Członek Zarządu
 22.  Włodzimierz Kapiec  Członek Zarządu
 23.  Dariusz Krzewiński  Członek Zarządu
 24.  Dariusz Lorenc  Członek Zarządu
 25.  Janusz Pietrzak  Członek Zarządu
 26.  Grzegorz Pietrzyński  Członek Zarządu
 27.  Andrzej Ruciński  Członek Zarządu
 28.  Artur Sterna  Członek Zarządu
 29.  Ryszard Szmaja  Członek Zarządu
 30.  Tadeusz Jacek Woźniak  Członek Zarządu

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp.    
1. Grzegorz Busiakiewicz Przewodniczący
2. Andrzej Jędraszek Wiceprzewodniczący
3. Stanisław Walczak Wiceprzewodniczący 
4. Jan Dudek Sekretarz 
5. Jan Chojecki Członek

 

CZŁONKOWIE SĄDU HONOROWEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp. Imię i nazwisko  Funkcja  
1. Józef Dziemdziela Przewodniczący
2. Artur Bagieński Wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Jakubowski Wiceprzewodniczący 
4. Krzysztof Janiak Sekretarz 
5. Sylwester Witczak Członek

 

PRZEDSTAWICIELE Z TERENU WOJ. ŁÓDZKIEGO W SKŁADZIE WŁADZ KRAJOWYCH ZWIĄZKU OSP RP
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1.  Jan Ryś  Członek Prezydium ZG ZOSP RP
2. Adam Nowak Członek Prezydium ZG ZOSP RP
3. Paweł Bejda Członek ZG ZOSP RP 
4. Marian Chmielewski Członek ZG ZOSP RP 
5. Sławomir Emanuel Członek ZG ZOSP RP 
6. Tadeusz Karcz Członek ZG ZOSP RP 
7. Krystyna Ozga Członek ZG ZOSP RP 
8. Artur Sterna Członek ZG ZOSP RP 
9. Ryszard Szmaja Członek ZG ZOSP RP 
10. Tadeusz Jacek Woźniak Członek ZG ZOSP RP 

 

ZARZĄD WYKONAWCZY ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1. Małgorzata Pawlik Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO