Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego.

CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1.  Tadeusz Karcz Prezes
2.  Tadeusz Cisowski  Wiceprezes 
3.  Roman Figiel  Wiceprezes 
4.  Wojciech Pokora  Wiceprezes 
5. Artur Sterna Wiceprezes 
6. Wojciech Zdziarski Wiceprezes  
7.  Andrzej Ruciński Sekretarz
8. Henryk Czubaj  Skarbnik
9. Mirosław Belina  Członek Prezydium
10.  Jan Chojecki  Członek Prezydium
11. Krzysztof Durka  Członek Prezydium
12. Krzysztof Janiak  Członek Prezydium
13.  Jarosław Jurowski  Członek Prezydium
14.  Janusz Małyszka  Członek Prezydium

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1.  Tadeusz Karcz Prezes
2.  Tadeusz Cisowski  Wiceprezes 
3.  Roman Figiel  Wiceprezes 
4.  Wojciech Pokora  Wiceprezes 
5. Artur Sterna Wiceprezes 
6.  Wojciech Zdziarski Wiceprezes  
7. Andrzej Ruciński Sekretarz
8.  Henryk Czubaj   Skarbnik
9.  Mirosław Belina   Członek Prezydium
10. Jan Chojecki  Członek Prezydium
11. Krzysztof Durka  Członek Prezydium
12. Krzysztof Janiak  Członek Prezydium
13.  Jarosław Jurowski  Członek Prezydium
 14. Janusz Małyszka  Członek Prezydium
 15.  Jerzy Braszczyński   Członek Zarządu
 16.  Tadeusz Damaz  Członek Zarządu
 17.  Roman Drozdek  Członek Zarządu
 18. Sławomir Emanuel    Członek Zarządu
 19. Sławomir Janczak    Członek Zarządu
 20.  nadbryg. Grzegorz Janowski  Członek Zarządu
 21.  Leszek Jarząb  Członek Zarządu
 22.  Wojciech Kałużny   Członek Zarządu
 23.  Włodzimierz Kapiec   Członek Zarządu
 24.  Dariusz Krzewiński   Członek Zarządu
 25. Adam Nowak   Członek Zarządu
 26. Janusz Pietrzak    Członek Zarządu
 27.  Grzegorz Pietrzyński  Członek Zarządu
 28.  Adam Pstrokoński  Członek Zarządu
 29. Marek Stachowiak    Członek Zarządu
 30.  Waldemar Wojciechowski  Członek Zarządu
31. Tadeusz Woźniak Członek Zarządu

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp.    
1. Grzegorz Busiakiewicz Przewodniczący
2. Stanisław Walczak Wiceprzewodniczący
3. Paweł Kardas Wiceprzewodniczący 
4. Ireneusz Sołtysiak Sekretarz 
5. Jan Dudek Członek

 

CZŁONKOWIE SĄDU HONOROWEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp. Imię i nazwisko  Funkcja  
1. Mieczysław Łuczak Przewodniczący
2. Andrzej Witkowski Wiceprzewodniczący
3. Stanisław Wojtasik Wiceprzewodniczący 
4. Krzystof Piekarz Sekretarz 
5. Jakub Świtkiewicz Członek

 

PRZEDSTAWICIELE Z TERENU WOJ. ŁÓDZKIEGO W SKŁADZIE WŁADZ KRAJOWYCH ZWIĄZKU OSP RP
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1.   Członek Prezydium ZG ZOSP RP
2.   Członek Prezydium ZG ZOSP RP
3.   Członek ZG ZOSP RP 
4.   Członek ZG ZOSP RP 
5.   Członek ZG ZOSP RP 
6.   Członek ZG ZOSP RP 
7.   Członek ZG ZOSP RP 
8.   Członek ZG ZOSP RP 
9.   Członek ZG ZOSP RP 
10.   Członek ZG ZOSP RP 

 

ZARZĄD WYKONAWCZY ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
1. Małgorzata Pawlik Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP WOJ. ŁÓDZKIEGO