1. zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu. W przypadku OSP będą to zwykle prezesi albo inni członkowie zarządu, ZGODNIE Z TREŚCIĄ STATUTU OSP

2. zgłoszenia dokonuje się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem👇👇👇: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

3. zgłoszenie jest bezpłatne i należy go dokonać do 31 stycznia 2022 r

4. dokonując zgłoszenia należy wpisać dane identyfikacyjne OSP:

🔹nazwa OSP

🔹forma organizacyjna,

🔹siedziba,

🔹numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

🔹NIP, o ile został nadany.

Oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:

🔹imię i nazwisko,

🔹każde posiadane obywatelstwo,

🔹państwo zamieszkania,

🔹PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL

🔹informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Informacje o sprawie znajdziecie również pod linkiem na stronie : http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-rozszerzajaca-w-sprawie-obowiazku-dokonania-zgloszenia-przez-osp-do-centralnego-r