W dniu 18 maja 2024 roku w Łęczycy  odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka województwa łódzkiego. To już trzeci raz kiedy według partnerskiej konwencji świętowali strażacy ochotnicy i funkcjonariusze państwowej straży pożarnej,  w poprzednich latach spotykaliśmy się w Tomaszowie Mazowieckim i Poddębicach.

Organizatorami uroczystości był Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. łódzkiego oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przy udziale Starostwa Powiatowego Powiatu Łęczyckiego, Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu łęczyckiego oraz Samorządów powiatu gospodarza.

Uroczysty apel poprzedziła Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.

W czasie uroczystości, którą zaszczycili swoją obecnością liczni parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z ZOSP RP oraz PSP, w tym m. in:

 • Pan Dariusz Klimczak - Minister Infrastruktury,
 • Pan Paweł Bejda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Pan Adam Nowak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictw i Rozwoju Wsi, Wiceprezes zarządu Głównego Związku OSP RP
 • Pani Dorota Ryl - Wojewoda Łódzki,
 • Posłowie i Senatorowie Ziemi Łódzkiej,
 • przedstawiciele władzy samorządowej,
 • kierownicy i reprezentanci służb i instytucji współpracujących z PSP i OSP.

Przed rozpoczęciem apelu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Góra Św. Małgorzaty zaprezentowała swoje umiejętności wokalne i aktorskie w przygotowanym  specjalnie na tę okazję programie kabaretowym.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku st. bryg. Pawłowi Frysztakowi zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej,  który  dokonał przeglądu pododdziałów.

Podniesiono  flagę państwową na masz i  odśpiewano hymn po czym organizatorzy nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego oraz st. bryg. Piotr Rudecki Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi powitali zgromadzonych.

W czasie apelu funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy ochotnicy zostali uhonorowani orderami, odznaczeniami, dyplomami oraz awansami na wyższe stopnie służbowe.

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Adam Nowak odznaczył Krzyżem Rycerskim Za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia i wyjątkową ofiarność oraz  ratowanie życia ludzkiego druhów:

 1. Kamila Dziadaka z OSP Krzeczów powiat wieluński
 2. Przemysława Kaczmarczyka z OSP Kietlin powiat radomszczański
 3. Konstanty Kamiński OSP Silnica, powiat radomszczański

Za szczególne zasługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Związku na terenie województwa łódzkiego Złotym Znakiem Związku uhonorowani zostali:

 1. Sławomir Galasiński OSP Borzykowa, powiat radomszczański
 2. Andrzej Kotynia, OSP Budziszewice, powiat tomaszowski
 3. Piotr Kuropatrwa, powiat poddębicki
 4. bryg. Paweł dela OSP ORW Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski
 5. Bogusław Foks, OSP Piątek, powiat łęczycki
 6. Jarosław Obierzalski, OSP Bełdów, powiat zgierski

 

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP MEDALEM HONOROWYM im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali:

 1. Wiktor Krzemiński, OSP Krzemieniew, powiat poddębicki
 2. Ryszard Mazurkiewicz OSP Proszenie, powiat piotrkowski
 3. Tomasz Grad, OSP Lubochnia, powiat tomaszowski
 4. Piotr Szczodrowski, OSP Rogów, powiat brzeziński
 5. Józef Krysztofiak, OSP Witonia, powiat łeczycki

Najwyższe odznaczenia Związku OSP RP wręczyli:

Druh Adam Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej i Druh nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,  Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego, w asyście

Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Piotra Rudeckiego

Oraz Druha Wojciecha Zdziarskiego Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu łęczyckiego

 

Ponadto strażacy ochotnicy i funkcjonariusze PSP uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wojewódzkimi.

Uroczystość zwieńczona została defiladą pododdziałów w których uczestniczyli:

 • kompania reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi,
 • kompania honorowa Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego,
 • kompania honorowa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Góra Św. Małgorzaty i z OSP Sługi,
 • sztandary komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego,
 • sztandary Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP i  OSP powiatu łęczyckiego.

 

Oprawę Muzyczna Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka zapewniła Orkiestr Dęta OSP Kwiatkowice pod przewodnictwem druha kapelmistrza Dariusza Kossakowskiego.

Wszystkim awansowanym, odznaczonym oraz wyróżnionym gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

Składamy podziękowania:

 • dla pocztu sztandarowego OW ZOSP RP woj. łódzkiego w składzie: Druh Łukasz Frątczak dowódca, Jakub Kornat i Robert Kubas, który wystawiła OSP w Tumie,
 • dla składów pocztów sztandarowych reprezentujących Zarządy Oddziałów Powiatowych woj. łódzkiego oraz OSP powiatu łęczyckiego, pod dowództwem druha Zbigniewa Radeckiego
 • Kompani Honorowej Ochotniczych Straży Pożarnych wystawionej przez Ochotnicze Straże Pożarne powiat łęczyckiego
 • Kompani honorowej młodzieży z MDP Góra św. Małgorzaty i MDP Sługi pod dowództwem druha Wojciecha Czekalskiego.
 • Druhowi Dariuszowi Kossakowskiemu i członkom Orkiestry Dętej OSP Kwiatkowice.

Dziękujemy wszystkim, dzięki zaangażowaniu których uroczystości w Łęczycy mogły być prawdziwym świętem braci strażackiej województwa łódzkiego.