UWAGA: u dołu strony dostępne są już WNIOSKI O DOPŁATY NA ROK 2015

Dotacje:

 
   

Lista dofinansowywanego asortymentu na rok 2014

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie do umundurowania strażackiego i środków ochrony indywidualnej OSP

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie do sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego

 
   

Wniosek o dofinansowanie do środków ochrony indywidualnej /HEŁMY/ 2014

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie do remontu, modernizacji lub budowy strażnicy

 

 

 

Wniosek o dopłatę do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

 
     
   

WNIOSKI O DOFINANSOWANIA na 2015:

   
   

LISTA DOFINANSOWYWANEGO ASORTYMENTU na 2015

 
   

WNIOSKI O DOPŁATY na 2015 rok - informacja

 
    Wniosek na umundurowanie i środki ochrony indywidualnej

 
    Wniosek na sprzęt i wyposażenie (WNIOSEK I)

 
    Wniosek na sprzęt i wyposażenie (WNIOSEK II)

 
   

Wniosek na środki ochrony indywidualnej HEŁMY (2015)

 
   

Wniosek na zestaw strażaka ratownika

 
   

Wniosek na strażnice

 
   

Wniosek na samochody

 

     

Prawa autorskie zastrzeżone ZOSP RP ŁÓDŹ © Projekt i realizacja strony internetowe Łódź