dokumenty do pobrania dla strażaków i jednostek ZOSP RP z Łodzi

 

UWAGA: NA DOLE STRONY SĄ JUŻ DOSTĘPNE WNIOSKI O DOPŁATY NA ROK 2015

 

 
   

OTWP – dokumentacja


Pobierz plik 

 

 

 

WNIOSKI O ODZNACZENIA LUB NADANIE :

 

 

 

 

Wniosek o nadanie Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa dla Druha

 

 

 

Wniosek o nadanie Złotego Znaku Związku i Medalu Chomicza dla Druha

 

 

 

Wniosek o odznaczenie dla Zbiorowości w tym OSP

 

 

 

Wniosek o Akt nadania sztandaru

 
   

WNIOSKI O DOFINANSOWANIA na 2014:

   
   

Lista dofinansowywanego asortymentu na rok 2014

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie do umundurowania strażackiego i środków ochrony indywidualnej OSP

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie do sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego

 
   

Wniosek o dofinansowanie do środków ochrony indywidualnej /HEŁMY/ 2014

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie do remontu, modernizacji lub budowy strażnicy

 

 

 

Wniosek o dopłatę do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

 
   

Wniosek o dofinansowanie do zakupu zestawu Strażaka Ratownika

 
   

WNIOSKI O DOFINANSOWANIA na 2015:

   
   

LISTA DOFINANSOWYWANEGO ASORTYMENTU na 2015

 
   

WNIOSKI O DOPŁATY na 2015 rok - informacja

 
    Wniosek na umundurowanie i środki ochrony indywidualnej

 
    Wniosek na sprzęt i wyposażenie (WNIOSEK I)

 
    Wniosek na sprzęt i wyposażenie (WNIOSEK II)

 
   

Wniosek na środki ochrony indywidualnej HEŁMY (2015)

 
   

Wniosek na zestaw strażaka ratownika

 
   

Wniosek na strażnice

 
   

Wniosek na samochody

 
     

 

     

Prawa autorskie zastrzeżone ZOSP RP ŁÓDŹ © Projekt i realizacja strony internetowe Łódź