Dokumenty do pobrania


Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, 16 czerwca 2018r
PLIKI DO POBRANIA:


a) zgłoszenie drużyny do zawodów, opatrzone wymaganymi pieczęciami i podpisami właściwych osób POBIERZ
b) oświadczenie opiekuna/rodzica POBIERZ
c) oświadczenie o ochronie danych osobowych (RODO) POBIERZ
d) oświadczenie dotyczące ubezpieczenia uczestników POBIERZ

OFERTA HANDLOWA Do pobrania
2017 - OFERTA HANDLOWA - KOMPLEKSOWE ZAKUPY DLA OSP Pobierz


Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z załącznikami Do pobrania
Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych Załącznik
Przykładowy scenariusz dla Dowódcy uroczystości Załącznik
Zasady dobrej praktyki używania symboli państwowych przez administrację publiczną i obywateli Załącznik
Zasady precedencji podczas uroczystości w Ochotniczych Strażach Pożarnych i Oddziałach Związku OSP RP Załącznik

Do pobrania
Wnioski o dofinansowania na 2017: Pobierz
Wnioski o dofinansowania na 2016:
Wniosek na umundurowanie i wyposażenie osobiste (2016) Pobierz
Wniosek na środki ochrony indywidualnej HEŁMY (2016) Pobierz
Zamówienie OSP Pobierz

OTWP Do pobrania
OTWP – dokumentacja Pobierz

WNIOSKI O ODZNACZENIA LUB NADANIE : Do pobrania
Wniosek Za Wysługę Lat” i „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza POBIERZ PLIK
Wniosek o nadanie - dla osoby POBIERZ PLIK
Wniosek o nadanie - odznaczenie zbiorowości POBIERZ PLIK
Wniosek o nadanie sztandaru POBIERZ PLIK
Wzory legitymacji członkowskich POBIERZ PLIK
Regulamin odznaczeń POBIERZ PLIK
Regulamin sztandarów POBIERZ PLIK