Najnowsze informacje i wiadomości dla straży pożarnej ZOSP RP w Łodzi

 
 

 

 
     
 

 

 

 

 

ZŁA ZMIANA

Powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:

–   zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.)

–   szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

–   propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą, umundurowanie MDP, zawody, turnieje, konkursy.

    W dniu 16 marca 2017r. grupa posłów PiS złożyła w sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zła zmiana dotyczy sposobu dystrybucji środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, wyniki
 

 
     
     
 

 

 

17.03.2017

 

Ilustracja Turnieju o Wiedzy Pożarniczej 2017, sowa symbol mądrości

 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. od godz. 10.00
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Tuszynie przy ul. Żeromskiego 31.

    

    W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie uczestników z terenu Waszego powiatu o miejscu i dacie odbycia turnieju oraz o dowiezienie ich na eliminacje -  w porozumieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

 

    Każdy z Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP uczestniczących w eliminacjach reprezentuje: trójka uczestników wyłonionych w eliminacjach powiatowych, jeden opiekun i kierowca.

 

Ponadto przypominamy o przesłaniu pełnej dokumentacji przeprowadzenia OTWP szczebla powiatowego w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca br. (do pobrania niżej):

 

-   Karty uczestników w eliminacjach wojewódzkich - POBIERZ KARTĘ

-   Listy obecności - POBIERZ LISTĘ OBECNOŚCI

-   Protokół z posiedzenia jury - POBIERZ PROTOKÓŁ JURY

-   Informację o przebiegu eliminacji  - POBIERZ INFORMACJĘ O PRZEBIEGU

 

 
     
 

 

 

08.03.2017

 

 

Finał Wojewódzki

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięty!

 

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, wyniki

 

 
     
 

 

28.02.2017

 

szkolenia dla strażaków z udzielania pierwszej pomocy, kursy ratownika

Druhny i Druhowie

 

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia podstawowe i weryfikacyjne z zakresu KPP   dla członków OSP z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, których celem  jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym  w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

1. KURS PODSTAWOWY

·         TURAWA                               04.06.2017 - 10.06.2017

·         KOSCIELISKO KIRY             30.06.2017 - 08.07.2017

·         PRUSZCZ GDAŃSKI              01.10.2017 - 07.10.2017

·         TURAWA                               03.12.2017 – 09.12.2017

Liczba uczestników każdego kursu nie może przekraczać 30 osób. Na zgłoszenia czekamy do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. (czytaj więcej)

 

2. KURS WERYFIKACYJNY

·         TURAWA                               28.04.2017 – 30.04.2017

·         TURAWA                               15.09.2016 – 17.09.2017

Liczba uczestników każdego z kursów nie może przekraczać 30 osób. Na zgłoszenia czekamy do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 
     
 

 

23.01.2017

 

wykrzyknik, ważna informacja dla strażaków z Łodzi

 

W związku z możliwością uzyskania przez ZOW ZOSPRP dopłat do zakupu umundurowania strażackiego, wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej prosimy o wypełnienie w terminie do 6 lutego 2017 roku załączonej tabelki, która pozwoli określić zapotrzebowanie na asortyment  dla jednostek OSP  w 2017 roku i przesłanie jej pocztą tradycyjną, faxem lub e-mailem.

 

 

W załączeniu tabelka:    

 

 

POBIERZ I WYPEŁNIJ TABELKĘ

 

 
     
 

 

03.01.2017

 

Konkurs Plastyczny, zapowiedź ZOSP RP Łódź


Przypominamy, że zgodnie  z Regulaminem
Konkursu Plastycznego

„Zapobiegajmy Pożarom” termin nadsyłania prac to 31 stycznia 2017 roku.  
 

    Na finał wojewódzki Konkursu Plastycznego każdy z powiatów może przesłać maksymalnie od 1 do 5 prac plastycznych z każdej grupy wiekowej.
Nie będą przyjmowane prace przestrzenne. 
 

Do każdej pracy plastycznej musi być bezwzględnie dołączona
tzw. „Metryczka Pracy” (do pobrania). Brak takiej karty dyskwalifikuje pracę.

 

Życzymy sukcesów!

 

DO POBRANIA: POBIERZ METRYCZKĘ PRACY

 

 

 
     
 

 

03.01.2017

 

Konkurs Wiedzy 2017 rok, ZOSP RP Łódź

Przypominamy Zarządom Oddziałów Powiatowych ZOSP RP województwa łódzkiego  o konieczności przeprowadzenia eliminacji szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i  przesłaniu pełnej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku (do pobrania): 

 

-   Karty uczestników w eliminacjach wojewódzkich POBIERZ TUTAJ

-   Listy obecności POBIERZ TUTAJ

-   Protokół z posiedzenia jury POBIERZ TUTAJ

-   Informację o przebiegu eliminacji POBIERZ TUTAJ                            

 
     
 

 

23.11.2016

 

zapowiedź konkursu Floriany na najlepszą inicjatywę społeczną

 

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych

 

 
     
 

 

 

 

Ubranie ochronne ARAMIX, strażak w mundurze ochronnym

 

Miło nam poinformować, że wprowadzamy do naszej oferty ubranie specjalne ochronne ARAMIX. Ubranie ochronne, specjalne ARAMIX występuje w dwóch podstawowych modelach, które mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb zamawiającego:

- ARAMIX/G

- ARAMIX/T

Ubranie ochronne, specjalne ARAMIX przeznaczone jest dla strażaków biorących udział w akcji przeciwpożarowej oraz działaniach z nią związanych. Ubranie chroni przed skutkami promieniowania cieplnego i płomieniem oraz przed przypadkowym kontaktem z cieczą chemiczną lub palną.

W skład ubrania wchodzą:

- kurtka (wersja długa lub krótka)

- spodnie

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną kartą katalogową oraz do kontaktu z pracownikami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji.

 

Zobacz karty katalogowe:
1)        
ARAMIX
 

 
     
 

 

31.10.2016

 

  Listopad 2016 Łódź, oferta na ubrania strażackie, strażak w pełnym ekwipunku

 

Zachęcamy Druhny i Druhów do zapoznania się z najnowszą ofertą na umundurowanie bojowe dla strażaków:
 

- Ubranie specjalne FHR 008/FHR009

- Buty specjalne gumowe FHR 003/FHR 004
 

Istnieje możliwość uzyskania dopłaty na w/w asortyment

Bardzo prosimy o kontakt z pracownikami naszych Punktów Sprzedaży w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach.
 

Zobacz karty katalogowe:
1)        
FHR 008 I FHR 009    
2)        FHR 003
3)        FHR 004

 

 
     
 

 

18.10.2016

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym udostępniliśmy dodatkowe numery komórkowe dla Punktów Sprzedaży Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego odpowiednio:

 

Łódź - 790 60 90 13

 

Piotrków Trybunalski - 790 60 90 12

 

Sieradz - 790 60 90 53

 

Skierniewice - 790 60 90 74

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

 
     
 

 

30.09.2016

 

 

Zachęcamy Druhny i Druhów do skorzystania z oferty zakupu umundurowania wyjściowego i bojowego oraz wyposażenia osobistego strażaka z dopłatami. Pula środków finansowych ograniczona. Państwa potrzeby realizujemy do 18 listopada 2016 roku.

 

Bardzo prosimy o kontakt z pracownikami naszych Punktów Sprzedaży w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach.

 

 
     
 

 

22.07.2016

 

Czasopismo Strażak, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

 

Strażacy ochotnicy na ŚDM

Czekamy na wasze zdjęcia!

 

Planujemy opublikowanie wielkiej fotorelacji dokumentującej udział ochotniczych straży pożarnych i ich członków w Światowych Dniach Młodzieży 26-31 lipca 2016.

Wszystkich strażaków ochotników zaangażowanych w przygotowania, organizację, zabezpieczenie oraz inne zadania na rzecz ŚDM zachęcamy do nadsyłania zdjęć obrazujących działalność OSP.

W mailu z załączonymi zdjęciami prosimy podać:

• nazwę OSP,

• imię i nazwisko autora zdjęć oraz kontakt telefoniczny,

• krótki opis fotografii (na czym polegało zaangażowanie strażaków, jakie wykonywali zadania) ,

• oświadczenie: wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć na stronach www: zosprp.pl i strazak.org.pl oraz w celu promowania działalności OSP.

Za zdjęcia opublikowane w papierowym wydaniu „Strażaka” redakcja wypłaci honorarium autorskie.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: foto@strazak.org.pl

 

Ze strażackim pozdrowieniem

Redakcja miesięcznika  „Strażak”

 

 
     
 

 

17.06.2016

 

Dopłaty z FUB rozpoczęcie realizacji dopłat na zakup sprzętu

 

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację II transzy dopłat ze środków Firm Ubezpieczeniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dopłaty przeznaczone są do zakupu umundurowania strażackiego, wyposażenia osobistego i środków ochrony – do wyczerpania limitu środków przewidzianych dla woj. łódzkiego.

 

Szczegóły realizacji powyższego dostępne są u pracowników
w naszych Punktach Sprzedaży w Łodzi, Piotrkowie Tryb, Sieradzu i Skierniewicach.

 
     
 

 

09.05.2016

 

OTWP - finał wojewódzki - kwiecień 2016

 

 

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie miały miejsce eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,  zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie.

Udział wzięło 66 uczestników z powiatów województwa łódzkiego. Komisja egzaminacyjna w wyniku eliminacji pisemnych i ustnych wyłoniła zwycięzców w każdej grupie wiekowej:

 
     
 

 

20.02.2016

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny - wstęp, eliminacje w Łodzi

 


Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięty!

 
     
 

 

20.02.2016

 


Uprzejmie informujemy, że tegoroczny
finał wojewódzki
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędzie się
w dniu
22 kwietnia br. od godz. 9.30
w Opocznie  
w Miejskim Domu Kultury ul. Biernackiego 4
.

    

    W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie uczestników z terenu Waszego powiatu o miejscu i dacie odbycia turnieju oraz o dowiezienie ich na eliminacje -  w porozumieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

 

    Każdy z Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP uczestniczących w eliminacjach reprezentuje: trójka uczestników wyłonionych w eliminacjach powiatowych, jeden opiekun i kierowca.

 

Ponadto przypominamy o przesłaniu pełnej dokumentacji przeprowadzenia OTWP
szczebla powiatowego w nieprzekraczalnym terminie
do 31 marca br.:

 

-   Karty uczestników w eliminacjach wojewódzkich

-   Listy obecności

-   Protokół z posiedzenia jury

-   Informację o przebiegu eliminacji       

 
     
 

 

 

 

15.02.2016


II Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków OSP w Halowej Piłce Nożnej


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ramowym Programem Działania Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. łódzkiego na 2016 rok, w dniu 21 lutego 2016 r. ( niedziela ) w Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy przy ul. Spacerowej  15 odbędą się II Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków OSP w Halowej Piłce Nożnej. Początek o godz. 9.00.

 

Na spotkaniu organizacyjnym odbytym w dniu 15.02.2016 r. w KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim ustalono następujący harmonogram turnieju:


-  harmonogram turnieju   

 

 

 

 
     
 

 

 

 

szkolenia dla strażaków z udzielania pierwszej pomocy, kursy ratownika

Trwa rekrutacja na szkolenia podstawowe i weryfikacyjne z zakresu KPP dla członków OSP z kwalifikowanej pierwszej pomocy:

 

1. KURS PODSTAWOWY

·         KIRY             26.08.2016 – 03.09.2016

·         PRUSZCZ     11.09.2016 – 17.09.2016

·         TURAWA     06.06.2016 – 11.06.2016

·         TURAWA     24.10.2016 – 29.10.2016

Liczba uczestników na każdym z kursów nie może przekraczać 30 osób.
Na zgłoszenia czekamy do wyczerpania limitu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

2. KURS WERYFIKACYJNY

·         KIRY            27.05.2016 – 29.05.2016

·         TURAWA     03.09.2016 – 04.09.2016

dla posiadających zaświadczenia nadające tytuł ratownika, które utraciło ważność.

Liczba uczestników na każdym z kursów nie może przekraczać 30 osób.
Na zgłoszenia czekamy do wyczerpania limitu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 
     
 UWAGA:
WAŻNY KOMUNIKAT ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2015

 

 

23% podatek na sprzęt pożarniczy od 1 stycznia 2016 roku!

 

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605) w art. 41 ustawy o VAT uchylony został ust. 10, w oparciu o który do towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, stosuje się dotąd 8% stawkę VAT.

 

 Zgodnie z art. 13 ustawy nowelizacyjnej art. 1 pkt 3
wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

Z tą datą wejdzie stawka 23% VAT na wyroby dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Oznacza to, iż od nowego, 2016 roku, sprzęt ratowniczy będzie droższy aż o 15 punktów procentowych. Zmiana ta znacząco przełoży się na stan finansów poszczególnych jednostek OSP.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości zakupów niezbędnego sprzętu i umundurowania w ramach posiadanych możliwości finansowych do końca roku 2015,  tak by w ten sposób zabezpieczyć OSP w niezbędnych sprzęt i umundurowanie,  a tym samym zaoszczędzić znaczną część środków finansowych.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. łódzkiego poprzez Biura w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu służy pomocą, w przypadku zainteresowania Druhen i Druhów zakupem sprzętu ratowniczo - gaśniczego i środków ochrony indywidualnej.

 

 
     
 

08.12.2015

WNIOSKI O DOPŁATY na 2016 rok.

Informujemy, że są już dostępne wnioski na 2016 rok:

 
     
 

10.11.2015

 

WYPRZEDAŻ 2015

WYPRZEDAŻ 2015

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z PROMOCYJNEJ OFERTY WYPRZEDAŻOWEJ Z NASZYCH MAGAZYNÓW W PUNKTACH SPRZEDAŻY W ŁODZI, PIOTRKOWIE TRYB., SIERADZU I SKIERNIEWICACH.

 

OFERUJEMY PAŃSTWU ASORTYMENT
Z RABATEM DO 50% OD CENY WYJŚCIOWEJ.

DOSTĘPNY ASORTYMENT:

 

- UMUNDUROWANIE, OCHRONA OSOBISTA I SPRZET POŻARNICZY 


- WYDAWNICTWA

 

 
 

AKCJA TRWA DO KOŃCA ROKU 2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW !

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPÓW !

TYLKO DO KOŃCA ROKU STAWKA VAT 8%

 
     
  

 
     
 

24.07.2015

Informujemy, że  ulega zmianie cena na hełmy strażackie.

Od 1 września 2015 roku będzie obowiązywała nowa cena:

netto  660,00 zł,  z 8% VAT – brutto 712,80 zł

Dopłata pozostaje bez zmian – 300,00 zł do każdej sztuki (należy złożyć stosowny wniosek – w załączeniu)

Jeżeli wniosek na dopłatę do zakupu hełmów zostanie złożony  do dnia 31.08.2015 roku (decyduje data stempla pocztowego)  to będzie obowiązywała jeszcze poprzednia cena czyli  netto 625,00 zł, brutto 675,00 zł i dopłata 300,00 zł

Zapraszamy do składania wniosków!               

 
     
 

20.03.2015

Finał Konkursu Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom

W dniu 14 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach miały miejsce eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

 

 
     
 

20.03.2015

 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny finał wojewódzki
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
odbędzie się w dniu
14 kwietnia br. od godz. 9.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 5.

 

   

 

 
     
 

17.02.2015

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięty!

 

 
     
 

03.02.2015
akcja 1 procent ZOSP RP w Łodzi

 

DRUHNY i DRUHOWIE !

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA  1%  TRWA OD 01.01.2015 r. do  30.04.2015 r.

PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR  
KRS 0000 116 212
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY -
NAZWĘ I ADRES OSP LUB INNY
 

 
     
 

 

02.02.2015

nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych OSP

INFORMACJA
O NOWYCH ZASADACH
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ OSP.

 

 
     
 

 

02.02.2015

Szkolenie dla KOMENDANTÓW GMINNYCH,
Józefów 2015,  16 -17 października  2015r.


 
     
 

 

 

02.02.2015

szkolenia dla strażaków z udzielania pierwszej pomocy, kursy ratownika

Trwa rekrutacja na szkolenia weryfikacyjne dla członków OSP z kwalifikowanej pierwszej pomocy:


1/  w Turawie w terminie 11-12.04.2015.
2/ w Kirach w terminie 5-7.06.2015.


dla posiadających zaświadczenie nadające tytuł ratownika, które utraciło ważność. Liczba uczestników na każdym z kursów nie może przekraczać 30 osób. Na zgłoszenia czekamy do wyczerpania limitu.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 
     
 


28.01.2015

msza święta w intencji zmarłych strażaków w Łowiczu

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI STRAŻAKÓW
 

W dniu 2 lutego 2015 roku  o godzinie 9.00 w Bazylice Katedralnej Matki Boskiej Księżnej Łowickiej w Łowiczu, Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski odprawi Mszę Świętą za zmarłych, za ich rodziny, za Strażaków i uczestników akcji ratowniczej w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 roku.

 
     
  

07.12.2014
wnioski na dofinansowania dla strażaków na rok 2015 

 


WNIOSKI O DOPŁATY na 2015 rok
Informujemy, że są już dostępne wnioski na 2015 rok:

- o dopłatę do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych – termin składania wniosków do 30 stycznia 2015 r. do Biura ZOW ZOSP RP w Łodzi

- o dofinansowanie do remontów, modernizacji lub budowy strażnic – termin składania wniosków do 30 stycznia 2015 r. do Biura ZOW ZOSP RP w Łodzi

- o dofinansowanie do sprzętu pożarniczego i wyposażenia (wniosek I), do zakupu umundurowania  i środków ochrony indywidualnej oraz  hełmów– termin składania wniosków do 30 stycznia 2015 r. do właściwych terytorialnie Punktów Sprzedaży Biura ZOW ZOSP RP

- o dofinansowanie do sprzętu pożarniczego i wyposażenia (wniosek II – oferta dedykowana głównie OSP w KSRG) – termin składania wniosków do 20 marca 2015 r. do właściwych terytorialnie Punktów Sprzedaży Biura ZOW ZOSP RP

 

Wnioski wraz z załącznikami oraz lista
dofinansowywanego asortymentu jest dostępna w zakładkach

 


 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wnioskami  i zapraszamy do ich składania w Biurze ZOW ZOSP RP w Łodzi oraz w  naszych Punktach Sprzedaży w Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach

 
     
 

07.12.2014
Posiedzenie Prezydium i Zarządu ZOSP RP Łódź

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. łódzkiego
Dobieszków

 

 
     
 

 

28.11.2014

strażacki konkurs plastyczny - Młodzież zapobiega pożarom 2015

 


 
Konkurs plastyczny " Zapobiegajmy pożarom " 2015

Przypominamy, że zgodnie  z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” termin nadsyłania prac to 20 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym do końca grudnia powinny się odbyć eliminacje do Konkursu na szczeblu powiatowym.
 

            Na finał wojewódzki Konkursu Plastycznego każdy z powiatów może przesłać maksymalnie od 1 do 5 prac plastycznych z każdej grupy wiekowej. Nie będą przyjmowane prace przestrzenne.
 

Do każdej pracy plastycznej musi być bezwzględnie dołączona tzw. „Metryczka Pracy” (do pobrania tutaj).  
Brak takiej karty dyskwalifikuje pracę.

Życzymy sukcesów!
 

 
     
 

28.11.2014

kampania sprawozdawcza OSP

Uprzejmie informujemy, że są już dostępne
NOWE DRUKI NA KAMPANIĘ SPRAWOZDAWCZĄ OSP 2015

 

Aby pobrać druki kliknij TUTAJ

DRUKI W FORMIE PAPIEROWEJ NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE

 

Przypominamy że zgodnie z kalendarzem zadań statutowych w tym roku  do końca marca powinny zostać przeprowadzone zebrania sprawozdawcze we wszystkich OSP oraz po ich odbyciu wypełniona informacja elektroniczna w programie SYSTEM OSP.

 
     
 

 

 

 

 

 

26.11.2014

 

Logo Związku OSP RP

KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMY OPERACYJNE

 

Szanowne Druhny i Druhowie !

Uprzejmie informuję, że trwają głosowania do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne, do których startują przedstawiciele Związku OSP RP.
 

W związku z tym, że mamy konkurencję bardzo prosimy o zagłosowanie.

Głosować może każda OSP, która posiada nr KRS.
Zagłosować na każdy Komitet można tylko raz i należy to zrobić w następujący sposób:

 

1. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Renata Cybor i Leszek Filipiak)


(Załącznik - karta do głosowania)
 

 

2.  wydrukować załącznik (wszystkie 3 strony)

3.  wypełnić odręcznie tylko pierwszą stronę (tzn. wpisać w poszczególnych polach:

1. Nazwę OSP,

2. Adres OSP,

3. Nr KRS,

4. Województwo, pieczątka i podpis Prezesa OSP.

 

4.  wypełnieniu wykonać skan wszystkich 3 stron i przesłać na adres email:

glosowanie.pois@mpips.gov.pl

w terminie nie później niż do dnia 8 grudnia 2014 r. do godz. 16.00

 
 
 
 
 

05.11.2014

kalendarz strażacki na rok 2015

Informujemy, że w naszych Punktach Sprzedaży
w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach m
amy do sprzedaży
kalendarze strażackie na 2015 rok:

 

 
     
 

13.10.2014

Oferta na umundurowanie i wyposażenie strażaka-ochotnika

 

 
     
 

11.04.2014

XXXVII FINAŁ WOJEWÓDZKI
Eliminacje wojewódzkie
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” w Buczku (2014)


 
     
 

04.04.2014 

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. łódzkiego
( Piątkowisko pow. pabianicki )

 
     
 

24.03.2014 


 

Kampania sprawozdawcza OSP 2014

Szanowne Druhny i Druhowie

Za nami niemal wszystkie zebrania sprawozdawcze w OSP.
Niestety na  dzień
21 marca 2014 roku do Systemu OSP zostało wpisanych tylko 611 informacji z przebiegu zebrań, a pozostało do wprowadzenia 850 raportów. Prosimy Druhny i Druhów Komendantów, Prezesów Zarządów Gminnych-równorzędnych, Powiatowych ZOSP RP o podjęcie działań zmierzających do przyśpieszenia uzupełniania danych
w Systemie OSP.

Ostateczny termin wprowadzania raportów upływa
31 marca 2014 roku
.

 

 
     
 


20.03.2014


Logo Związku OSP RP
 

Szkolenie dla KOMENDANTÓW GMINNYCH

 
     
 

06.03.2014

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
 „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięty!

 


 
     
 

II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
SPORTOWO-POŻARNICZA
STRAŻAKÓW OSP

Zobacz całość

 
     
 

ZOSP - Konkurs wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom

Uprzejmie informujemy, iż w roku bieżącym  
możliwe jest  jeszcze składanie wniosków o dofinansowanie:

1.  środków ochrony indywidualnej i  umundurowania strażackiego:

a.  Mundur wyjściowy męski/damski
b.  Mundur koszarowy
c.  Czapka rogatywka
d.  Koszula
e.  Buty strażackie wsuwane
     
Pobierz Wniosek

2.   sprzętu i wyposażenia :

a.  Wąż W 52
b.  Wąż W 75
c.  Rozdzielacz kulowy
     Pobierz Wniosek

3.  Hełmów strażackich Calisia Vulcan
     Pobierz Wniosek

Zapraszamy zainteresowanych do składania wniosków.
ILOŚĆ WYŻEJ WYMIENIONEGO ASOTRYMENTU JEST OGRANICZONA !!!

 
     
 

 

21.02.2014

 

 SUPERPROMOCJA !!!

Zestaw strażaka-ratownika za jedyne 2 346,00 zł

 

W skład zestawu wchodzi:

- ubranie ochronne specjalne WUS-7
- buty strażackie z podwójnym systemem zapinania
- hełm strażacki Calisia Vulcan
- kominiarka strażacka
- rękawice strażackie

Zapraszamy zainteresowanych
do składania zapotrzebowania na wniosku

POBIERZ WNIOSEK TUTAJ


PROMOCJA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW !

 
     
 


05.02.2014 

Informacja o Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2014

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
odbędzie się w dniu
11 kwietnia 2014.
od godz. 10.00  w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku przy ul. Szkolnej 3a
.

 


 
     

 

05.01.2014

Kampania sprawozdawcza OSP 2014.

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem zadań statutowych, w tym roku do końca marca powinny zostać przeprowadzone zebrania sprawozdawcze we wszystkich OSP oraz po ich odbyciu wypełniona informacja elektroniczna w prograniem system OSP.

 

Aby pobrać druki kliknij tutaj.

 
     

 

03.01.2014

DRUHNY i DRUHOWIE !

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA  1%  TRWA OD 01.01.2014 R. DO 30.04.2014 R.

PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR  
KRS 0000 116 212
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY -
NAZWĘ I ADRES OSP LUB INNY


 
     

 

02.01.2014

Utrzymana stawka VAT 8%

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej wymienione w załączniku numer 3 tj. poz 129-134 nadal korzystają ze zmniejszonej stawki VAT 8%. Wynika to z przepisów przejściowych.


 
     

 

01.01.2014

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014 !

 
     
 

Aby zobaczyć, co wydarzyło się w ubiegłym roku 2013
Przejdź do archiwum naszej strony: 
Wydarzenia ZOSP RP 2013 archiwum

 

 

     

Prawa autorskie zastrzeżone ZOSP RP ŁÓDŹ © Projekt i realizacja strony internetowe Łódź